Մաթեմատիկա

533-ա,բ,գ, 534, 536֊ա,բ, 538 ա,բ,գ,դ, 539, 541, 545֊ ա, բ,գ,դ,է,ը, 554։ Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
533. ա) –3, –9 և –5, = – 17 գ) –11, –7 և –12, = – 30 ե) –21, –3 և –18, = – 42
բ) –1, –20 և –8, = – 29 դ) –6, –9 և –10, = – 25 զ) –4, –15 և –25։ = – 44

534. Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը –3օ էր։ Մինչև կեսգիշեր ցրտեց ևս8օ-ով։ Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը կեսգիշերին։ -11

536. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի
տեսքով.
ա) –30, = – 15 + (- 15 ) բ) –25, = – 30 + 5

538. Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4) = – 1

բ) (–11) + (+5) = – 6

գ) (–10) + (+3) = – 7

դ) (+15) + (–6) = 9

539. Գտե՛ք գումարը. ա) –5 + 7 = + 2

գ) 80 + (–100) = – 20

ե) –23 + (–14) = -37

բ) –15 + 8 = -7

դ) 32 + (–41) = -9

թ) –29 + 27։ = -2

541. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞
տարի է ապրել այդ հույնը։ 23

545. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1

բ) –3 + (-3) = –6

գ) –8 + (-2) = –10

դ) -18 + 7 = –11

է) 5 + (-2) = 3

ը) 25 + (-5) = 20

554. Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա
երկարությունը բարձրության 180 %-ն
է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք
շենքի ծավալը։

30 x 180 : 100 = 54

30 x 60 : 100 = 18

30 x 54 x 18 = 29160