Կոորդինատային ուղիղ

445, 446, 447, 448, 450, 452, 451

445․ Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր. Գրե՛ք նրանց կոորդինատները: (-5A) (-3B) (-2C) (+1D) (+3F) (+5F)

(-9E) (-8F) (-3K) (+1A) (+4B) (+7C) (+9D) (-10A) (-7B) (-4C) (-2D) (-1E) (+3F) (+5G) (+8K)

447. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C (–6),
D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի
երկարությունը սմ է, 1 սմ է։

 1. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10
  թվերին համապատասխանող կետերը։
 2. Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8),
  • F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից
  • աջ։
 3. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք
  նաև՝
  ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,
  բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։
 4. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–2) և B (+7) կետերը: Գտե՛ք A և
  B կետերի հեռավորությունը` արտահայտված միավոր հատվածներով: