Միջագետքի տերությունները

Դաս 2։ Միջագետքի տերությունները

Հարցեր
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Ասորեստանի և ասորեստանյան արքաների մասին։

Ասորեստանը ստեղծվեց Միջագետքի Հյուսիսում, Ք․ա․ XX դարում։ Ասորետանյան արքաները շատ դաժան էին, նրանք գրավում էին երկրներ, ավերում քաղաքները, սպանում մարդկանց կամ ստրկության վաճառում։
• Բաբելոնն ու՞մ օրոք վերածվեց հզոր պետության։ Մինչև ու՞ր էին հասնում նրա սահմանները։ Այն տարածվում էր Իրանական սարահարթից մինչև Միջերկրական ծով։ Բաբելոնը վերածվեց հզոր պետության Նաբուգուդունոսոր արքայի օրոք։

Դասագիրք, էջ 29-31
Տեսաֆիլմ

Մաթեմատիկա Գրաֆիկներ

285. Երեխայի հասակը մինչեւ 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետեւյալ
կերպ.
Տարիքը՝ տարիներով 1 2 3 4 5 6 7
Հասակը՝ սանտիմետրերով 75 85 90 95 98 105 112
Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

286․ Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումներիարդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.
Ժամը 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Ջերմաստիճանը 15 12 8 7 6 10 11 13 16 20 18 14 11
Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության
գրաֆիկը։

288․ Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։ Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամ։
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2 ժամում։
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։ 120։2=60կմ/ժ արագությամբ
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։ 210-120=90կմ/ժ արագությամբ
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։ 5-2=3ժամ

296․ 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

54:9=6

6×5=30

Մայրենի․ Տնային առաջադրանք

Իսկ գիտեի՞ր որ․․․

  1. Լրացրու բաց թողնված տառերը։

Ներկայումս Վենետիկի ու Վիեննայի Մխիթարյանների մշակութային գործունեությունը
համեմատաբար փոքր բաժին ունի հայագիտության և‚ մանավանդ‚ հայ գեղարվեստական
համընդ․․․անուր զարգացման շղթայում։ Նրանց վեր․․․ին շրջանի գործերից հիշատակելի են Պողոս
Անանյանի «Սեբեոսի պատմության գրքի մասին մի քանի լուսաբանություններ» ։ Երկու միաբանությունների ավագ ու տարեց ան․․․ամները հետաքրքիր բանասիրական հոդվածներով շարունակում են հանդես գալ «Բազմավեպում» և
«Հանդես Ամս․․․րյա»-ում։

2,Պատմիր Հարիսայի տոնի մասին։( Ե՞րբ է տոնվում այն կրթահամալիրում,ինչպե՞ս, և ինչպե՞ս ես դու պատրաստվում։)

Հարիսայի տոնը նշվում է սեպտեմբերի երրորդ կիրակի օրը Էջմիածնի հարևանությամբ գտնվող Մուսալեռ գյուղում: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո շատ մուսալեռցիներ տեղափոխվել են պատմական հայրենիք և հիմնել Մուսալեռ գյուղը: 1983թ-ից սկսած այստեղ Մուսալեռան ճակատամարտի հերոսների պատվին ամենամյա տոնակատարություն է կազմակերպվում: 

Ամենամյա այս փառատոնին հարիսան որպես մատաղ է ժողովրդին մատուցվում: Խարույկի շուրջ հայրենասիրական ու ժողովրդական երգեր են հնչում: Իրենց հերթին առևտրականները տեղավորվում են տարածքում, քանի որ առավոտյան ժողովուրդը գալու է օծված հարիսայի հետևից. հարևան գյուղերից էլ ուսուցիչները դպրոցականների են բերում էքսկուրսիայի…. ու այդպես ամեն  տարի: Դուք կարող եք մասնակցել Հարիսայի փառատոնին՝ ընտրելով «Տուր Սուրբ Էջմիածին» փաթեթը:

3. Դանիել Վարուժանի <<Անդաստան>> ստեղծագործությունը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Փորձիր սովորել ստեղծագործության առաջին տունը։

2.Բացատրիր <<Անդաստան>> բառը։

Անդաստան – դաշտ

3.Դուրս գրիր և փորձիր բացատրել քեզ անծանոթ բառերը։

չունեմ

In class

I go to school every day.

Do I go to school every day?

I don’t go to school every day.

We play chess in the evening.

Do we play chess every day?

We don’t play chess every day.

He speaks English very well.

Das he speak English very well?

He doesn’t speak English very well.

My teacher is Mrs. Smith.

Is my teacher Mrs. Smith?

My teacher isn’t Mrs. Smith. 

We are students.

Are we students?

We aren’t students.

Aram looks at the blackboard in class.

Does Aram look at the blackboard in class?

Aram doesn’t look at the blackboard in class.