Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր


•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։ Վանի թագավորության սահմաները հասնում էին մինչև ոչ միայն Հայաստանը այլ այլև զգալի տարացքները նրա սահմաներից դուրս;
•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։ Նրա քաղաքական ազդեցության ոլորտները ձգվել են մինչև Հյուսիսային Կովկաս և Զագրոսի կենտրոնական շրջաններ;

  • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։ Արգիշտի Ա – ն գրավել է աշխարհի 3 կողմերը՝ Հյուսիս,Հարավ, Արևելք։ Սարդուրի Բ – ն շարունակել է հզորացնել Վանի թագավորությունը ,տարացքները հասցնելով 4 ծովերի սահմաններին։ Այս երկու արքաների օրոք Վանի թագավորությունը Ասիայի ամենամեծ տերությունն էր։

Դասագիրք, էջ 50-53

տեսաֆիլմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s