Моя любимая родина

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Давним  давно ,в 1915 году, Турция нападал на армянский народ. Они хотели наши земли, нашу родину и они убыли многих людей, много армянских  детей. Сейчас Азербайджан  нападал на Карабах, они хотят армянские земли ,но мы не дадим .Ми все гордимся нашими солдатами, они все герои. Я очень люблю мою родину и мы ПОБЕДИМ.

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123    123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170    585   

82844+7258=

+82844 Ստուգում՝90102  
  7258   82844  
 90102    7258  

4758+645

+4758 Ստուգում՝5403   
  645   4758   
 5403    645   

11111+11684

+11111 Ստուգում՝22795  
 11684   11111  
 22795   11684  

1147+5689

+1147 Ստուգում՝6836   
 5689   5689   
 6836   1147   

47859+16982

+47859 Ստուգում՝64841  
 16982   47859  
 64841   16982  

6729+1284

+6729  Ստուգում՝8013   
 1284    1284   
 8013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922

Ստուգում՝7922  
    25  
  7897  

978+167=1154

Ստուգում՝1154  
   167  
   978  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։  24+7-12=19   Պատ.՝19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։ 1255+25=1280      1280:2=640      640-25=615     Պատ.՝615կմ:

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98

+ 9182Ստուգում՝9280   
    98  9182   
  9280    98   

1487+561

+ 1487Ստուգում՝2054   
   567  1487   
  2054   567   

89621+3810

+ 89621Ստուգում՝93431  
   3810  89621  
  93431   3810  

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։ 240-20=220    220:2=110   110+20=130   10400:130=80   110×80=8800   Պատ՝.8800դրամ: