Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

1․ Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։
Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։ Լուծում.` 8+5+1=14, Պատ՝ 14 հարկանի:
2․ Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ
պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

4 զույգ:
3․ Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա
նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր
ունի Հրաչը։

Լուծում՝78-48=30 , 30:5=6, Պատ՝6 ընկեր:

Երեկոյան, քնից արթնանալով, առյուծն սկսում է մռնչալ՝ արթնացնելով անտառի հեռու ծայրերում քնած կենդանիներին: Արթնանում է նաև մի նապաստակ, որ տեսնելով մյուս կենդանիներին փախչելիս ու թաքնվելիս, ասում է. 

-Ինչո՞ւ պիտի առյուծն այդպես ահարկու մռնչա, և բոլորը փախչեն ու թաքնվեն; Ինչ է, չե՞մ կարող ես էլ նրա պես մռնչալ, որ մեծից փոքր սրտաճաք լինեն վախից;

Եվ նապաստակը թոքերը պատռելով փորձում է առյուծի պես մռնչալ, բայց ողորմելի ճվճվոց է դուրս գալիս: Հենց այդ պահին մի սոված աղվես է անցնելիս լինում; Լսելով նապաստակի ճվճվոցը, նա գալիս է, ճանկում մեծամիտի գլուխը և ասում.

-Սրանից հետո լավ հիշիր՝ դու նապաստակ ես ու ոչ թե առյուծ:

Ասում է և ուտում հիմար նապաստակին:

Առաջադրանքներ

1.Ո՞րն է այս առակի խորհուրդը; Մեկնաբանի՛ր:

Այսինքն եթե թոքր ես ու վախկոտ,պետք չէ քեզ դնես ուժեղ թագավորի տեղ:

2. Այս առակի ասելիքը բնորոշող ասացվածքներ գտի՛ր:

Ոտքերդ վերմակիդ բոյին երկարացրու:

3. Paint ծրագրով նկարի՛ր առակը:

4. Խորհուրդ տուր այս առակի հերոսներին:

Խորհոըրդ եմ տալիս նապաստակին,որ եթե չես կարող քեզ պաշտպանել,ուրեմն մի արա այն,ինչը քո ուժերից վեր է:

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
 485, 5, 487, 1478, 658

1478,658,487,485,5
 648, 478, 1584, 158647

158647,1584,648,478
 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222,55432,55429,6875,6869,436,412,99,8
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
 4784, 348, 4789, 14

14,348,4784,4789
 147, 14, 1854, 256478, 147651

14,147,1854,147651,256478
3․ Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2
անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով
միաժամանակ։

Լուծում՝ 1450:2=725 Պատ՝.725:
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։
 14, 2, 5, 147, 47

147,47,14,5,2
 1458, 6587, 148758, 159654

159654,148758,6587,1458
2․ Թվերը դասավորել աճման կարգով։
 11, 9, 458647, 147147

9,11,147147,458647
 678, 158, 14013, 18

18,158,678,14013

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․Համեմատի՛ր
 385 < 4589
 22024 < 22316
 653214 < 653231
 35647 = 35647
 385 < 4589
 22024 < 22316
 653231 = 653231
 120024 < 119924
2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 288<295  5712<5782
 7235>743  723578>72348
 7412>7404
3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ
օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու
օրում։ Լուխում 100+20=120 Պատ.`120
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Համեմատի՛ր
 35 և 589
 22424 և 45316
 7534 և 25321
 145647 և 351447
 55385 և 55458
 258788 և 258789
 44784 և 44784
 147682 և 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 6507>65*
 52785<5215  406754<40654

ц

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․Համեմատի՛ր
 385 և 4589
 22024 և 22316
 653214 և 653231
 35647 և 35647
 385 և 4589
 22024 և 22316
 653231 և 653231
 120024 և 119924
2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 288<25  5712<5782
 7235>743  723578>72348
 7412>74*4
3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ
օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու
օրում։
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Համեմատի՛ր
 35 և 589
 22424 և 45316
 7534 և 25321
 145647 և 351447
 55385 և 55458
 258788 և 258789
 44784 և 44784
 147682 և 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 6507>65*
 52785<5215  406754<40654

Լրացուցիչ մաթեմատիկա

3․ Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր ունի Հրաչը։

78-48=30 30:5=6 Պատ.՝ 6:

2. Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

4 հատ կոշիկ:

1․ Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։
Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։

Լուծում՝ 8+5+1=14 Պատ՝.14 հարկանի:

Ճանապարհ

Լինում է չի լինում մի ճանապար է լինում : Այս ճանապարին չար կախարդը կախարդել էր: Այս ճանապարը շարժվում էր և նա շաատ կեղտոտ էր: Չար խախարդը նրան այդպես էր կախարդել, մինչև նրա վրայով մարդ չանցներ, նա չեր դառնա սովորական ճանապարհ:Մեքնաները, երբ անցնում էին նրա վրայով, նա շարժվում էր և մադիկ մտածում էին ,թե երկրաշարժ է ,բայց մի օր մեկ մարդ հեռախոսով խոսալով չնկատեց ,որ այդ ճանապարհը ցեխոտ է և անցավ նրա վրայով և ճանապարհը դաձավ իսկական ,սովորական ճանապարհ,այսինքն կախարդանքից ազատվեց:

Հայաստանն իմ հայրենիքն է: Հայաստանի Հանրապետություն

Տուն և հայրենի տուն: Դու երբևէ մտածե՞լ ես այս երկուսի տարբե­րության մասին: Տունը կարող Է կառուցվել ամեն տեղ, նույնիսկ օտար հողի վրա: Օրինակ` շատ հայեր իրենց շքեղ տները կառուցել և կառու­ցում են օտար հողի վրա: Այդ տները, թեկուզև հոյակապ են, բայց երբեք հայրենի տուն չեն կարող լինել: Հայրենի տունը կառուցվում է միայն հայրենի հողի վրա` հայրենիքում: Մեր հայրենիքը Հայաստանն է: Մենք այստեղ պետք է ապրենք, սովորենք, աշխատենք, կառուցենք։

շատ հին է: Այն բազում լավ ու վատ օրեր է տեսել: Տեսել է պատերազմներ, թալան ու ավեր, բայց մեր պապերն այնքան քաջ ու աշխատասեր են եղել, որ կարողացել են այն պաշտպանել ու հասցնել մեզ:

Հայոց երկիրն իր անվանումը ստացել է մեր նախահայր Հայկի անունից: Երբ քաջ հսկա Հայկը իր աղեղով և երեքթևյան նետով սպանեց բռնակալ Բելին, դրանից հետո երկիրը նրա անունով կոչվեց Հայք, այսինքն՝ Հայաստան: Իսկ մենք բոլորս Հայկ Նահաաետի սե­րունդներն ենք, և այս երկիրը բոլորիս հարազատ տունն է: Մենք այն ժառանգություն ենք ստացել մեր նախնիներից, որպեսզի մենք էլ մեր հերթին շենացնենք և փոխանցենք մեր որդիներին:

Այսօր մենք ունենք մի փոքր, բայց անկախ պետություն, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապե­տություն: Այն կրճատ անվանում են նաև Հայաստան: Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է, որն աշխարհի հնագույն քաղաքներից է: Այն հիմնադրել է Արգիշտի Առաջինը Քրիստոսի ծննդից առաջ 782 թվականին: Երևանն անվանում են վարդագույն քաղաք, քանի որ շենքերն այստեղ հիմնականում կառուցված են վարդագույն տուֆից: Մեր մայրաքաղաքն այսօր էլ շատ գեղեցիկ է, կառուցվել են բազմաթիվ նոր շենքեր, փողոցներ, տեղադրվել են հուշարձաններ:

Հայաստանի խոշոր քաղաքներն են Գյումրին և Վանաձորը: Մեր երկրի տարածքը այժմ կազմում է մոտ 30 հազար քառակուսի կմ, իսկ բնակչությունը ավելի քան 3 միլիոն է:

Հայաստանի Հանրապետության հարևաններն են՝ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան և Իրանը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է հայրենի տունը: 2-3 Նախադասությամբ փորձիր ներկայացնել:Հայրենի տունն այն է,որ կառուցվել է մեր հայրենիքում՝Հայաստանում:
 2. Ինչպե՞ս է առաջացել մեր երկրի անվանումը:Մեր նախահայր Հայկի անունով:
 3. Այժմ ինչպե՞ս է կոչվում մեր երկիրը, և որո՞նք են մեզ հարևան պետությունները:Հայաստանի Հանրապետություն ,կամ Հայաստան:Հարևան պետություններն են Թուրքիան,Ադրբեջանը,Վրաստանը և Իրանը:Քարտեզի վրա ցույց տուր Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա հարևան պետությունները, նշիր դրանց մայրաքաղաքները:
 4. Ո՞րն Է Հայաստանի մայրաքաղաքը, ո՞վ Է այն հիմնադրել:Երևանը,այն հիմնադրել է Արգիշտի Առաջինը:

ՀՀ մարզերը: Գործնական աշխատանք

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշի՛ր ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

Похожее изображение

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։Թուրքիաը,Ադրբեջանը,Վրաստանը և Իրանը:

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։Արագածոտն,Արմավիր,Արարատ,Կոտայք,Գեղարքունիք

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։Երևանը ,Գյումրին և Վանաձորը:

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։Ամենամեծ-Գեղարքունիք,ամենափոքրը-Երևան:

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։Գեղարքունիք

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։Արմավիր

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։Գյումրի,Շիրակի մարզ:

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։Կոտայք,Երևան:

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

 • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ—Լոռի
 • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր—Արագածոտն
 • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր—Արարատ
 • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր—Գեղարքունիք
 • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք—Կոտայք

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

Մեր հանրապետության կառավարության նստավայրը մայրա­քաղաք Երևանն է: Այստեղ են կայացվում մեր երկրի համար ամե­նակարևոր որոշումները: Իսկ հիմա պատկերացնենք, թե  ի՞նչ կկա­տարվեր, եթե հեռավոր կամ թեկուզ և մայրաքաղաքին մոտ գտնվող ցանկացած մեծ ու փոքր բնակավայրի առօրյա հարցերով զբաղվեին միայն Երևանում: Իրենց հուզող ցանկացած խնդրի լուծման համար մարդիկ ստիպված պետք է երկար ճանապարհ հաղթահարեին Երևան հասնելու համար: Այդպիսի անհարմարություններից խուսափելու համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված Է վարչատարածքային միավորների՝ մարզերի: Դրանք 10-են

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը

Վարչական մարզերՄարզային կենտրոնը
1. ԱրագածոտնԱշտարակ
2. ԱրարատԱրտաշատ
3. ԱրմավիրԱրմավիր
4. ԳեղարքունիքԳավառ
5. ԼոռիՎանաձոր
6. ԿոտայքՀրազդան
7. ՇիրակԳյումրի
8. ՍյունիքԿապան
9. Վայոց ՁորԵղեգնաձոր
10. ՏավուշԻջևան

Յուրաքանչյուր մարզ ունի իր մարզպետարանը, որը մարզպետի գլխւսվորութամբ զբաղվում է տվյալ մարզի գյուղերի և  քաղաքների զարգացման, բնակչության կյանքին առնչվող հարցերի և շատ այլ պետական խնդիրների լուծմամբ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր բնակավայրի խնդիրների լուծմամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ քաղաքապետի կամ գյուղապետի գլխավորությամբ: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա ավելի քան 900 բնակավայր: Դրանցից 49-ը քաղաքներեն, մնացածը՝ գյուղեր: Քաղաք­ները միմյանցից տարբերվում են մի շարք հատկանիշներով՝ բնակչու­թյան թվով, տնտեսական գործունեութամբ և այլն:

Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքը Երևանն է: Այստեղ են գտնվում մեր հանրապետության նախագահի նստավայրը, կառավարության շենքը, Ազգային ժողովը, բոլոր նախարարությունները: Երևանում կան բազմաթիվ գործարաններ, մշակութային օջախներ, թանգարաններ, համալսարաններ, ժամանակակից հյուրանոցներ և այլն:

Հանրապետության երկրորդ խոշոր քաղաքը Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրին է: 1986թ. դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո այն վերականգնվում է:

Երևանի շուրջը ձևավորվել են մի շարք փոքր և միջին մեծության քաղաքներ, որոնք բազմաթիվ արտադրական, մշակութային և այլ կապերով կապված են մայրաքա­ղաքի հետ: Դրանցից են Աբովյանը, Վայոց Ձորի մարզում Է գտնվում առողջարանային քաղաք Ջերմուկը, որը հայտնի է իր բուժիչ հանքային ջրերով:

Մեր հանրապե­տության քաղաքները անընդհատ զարգանում են, բարեկարգվում, հարստանում ժամանակակից շինություններով, ձեռնարկություններով:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Թվարկիր և քարտեզի վրա ցույց տուր Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և մարզկենտրոնները:Արագածոտն,Արարատ,Արմավիր,Գեղարքունիք,Լոռի,Կոտայք,Շիրակ,Սյունիք,Վայոց Ձոր,Տավուշ:
 2. Ինչո՞ւ է մեր հանրապետութան տարածքը բաժանվել մարզերի: Ովքե՞ր են զբաղվում քաղաքների և գյուղերի տարբեր խնդիրների լուծմամբ:Որ մարդիք իրենց խնդիրների համար երկար ճանապարհ չգնան,հարցերը լուծեն իրենց մարզերում:Քաղաքապետերը և գյուղապետերը:
 3. Կազմիր քո բնակավայրին մոտ գտնվող քաղաքների և գյուղերի ցուցակը:Արթիկ,Ախուրյան,Մարալիկ,Հացիկ,Ախուրիկ,Փանիկ,Ջաջուռ

Սեպտեմբերի 22-25

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։
 67=60+7
 308=300+8
 4552=4000+500+50+2
 50305=50000+300+5

 1. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։
   6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=60000+2000+50+5=62055
   4‧100000+3‧100+2‧1=400000+300+2=400302
   5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+21=500000+40000+3000+800+70+21=543891
   1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=100000+40000+2000+600+60+8=142668
  3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝
   7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից 73008
   2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2202
   5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050
  4․ Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված
  թվանշանը փոխարինենք 8-ով։34581,34588 ,7ով:

Թվերի կցագրում

Օրինակ՝ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256 թիվը։ 256-ը
56-ից մեծ է 200-ով։
Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 2478 թիվը։ 2478-ը 478-
ից մեծ է 2000-ով։

5․ Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։448 48 ից կմեծանա 400ով:
6․ Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։3529 529 ից կմեծանա 3000 ով:

7․ Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել
3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ
էր։ Ո՞րն էր այն։3000