Սեպտեմբերի 22-25

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։
 67=60+7
 308=300+8
 4552=4000+500+50+2
 50305=50000+300+5

 1. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։
   6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=60000+2000+50+5=62055
   4‧100000+3‧100+2‧1=400000+300+2=400302
   5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+21=500000+40000+3000+800+70+21=543891
   1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=100000+40000+2000+600+60+8=142668
  3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝
   7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից 73008
   2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2202
   5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050
  4․ Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված
  թվանշանը փոխարինենք 8-ով։34581,34588 ,7ով:

Թվերի կցագրում

Օրինակ՝ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256 թիվը։ 256-ը
56-ից մեծ է 200-ով։
Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 2478 թիվը։ 2478-ը 478-
ից մեծ է 2000-ով։

5․ Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։448 48 ից կմեծանա 400ով:
6․ Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։3529 529 ից կմեծանա 3000 ով:

7․ Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել
3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ
էր։ Ո՞րն էր այն։3000