Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․Համեմատի՛ր
 385 < 4589
 22024 < 22316
 653214 < 653231
 35647 = 35647
 385 < 4589
 22024 < 22316
 653231 = 653231
 120024 < 119924
2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 288<295  5712<5782
 7235>743  723578>72348
 7412>7404
3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ
օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու
օրում։ Լուխում 100+20=120 Պատ.`120
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Համեմատի՛ր
 35 և 589
 22424 և 45316
 7534 և 25321
 145647 և 351447
 55385 և 55458
 258788 և 258789
 44784 և 44784
 147682 և 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 6507>65*
 52785<5215  406754<40654

ц

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․Համեմատի՛ր
 385 և 4589
 22024 և 22316
 653214 և 653231
 35647 և 35647
 385 և 4589
 22024 և 22316
 653231 և 653231
 120024 և 119924
2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 288<25  5712<5782
 7235>743  723578>72348
 7412>74*4
3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ
օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու
օրում։
Տնային առաջադրանքներ․
1․ Համեմատի՛ր
 35 և 589
 22424 և 45316
 7534 և 25321
 145647 և 351447
 55385 և 55458
 258788 և 258789
 44784 և 44784
 147682 և 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։
 6507>65*
 52785<5215  406754<40654