Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

1․ Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։
Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։ Լուծում.` 8+5+1=14, Պատ՝ 14 հարկանի:
2․ Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ
պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

4 զույգ:
3․ Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա
նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր
ունի Հրաչը։

Լուծում՝78-48=30 , 30:5=6, Պատ՝6 ընկեր: