Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

5 (532-483)

                        
    532                
     483                
     049                
    x  5                
     245                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

60 (4000-2627)+748

                        
  4000                 
   2627                 
  x1373                 
     60                 
 + 0000                 
  8238                  
  82380                 
 + 748                 
  83128                 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

62 (4880:80-244:4)

                       
   488080     2444     
    480 61     24 61    
    0080        04      
      80         4      
      0        0      
   6161=0 x62          
            0          
            62          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4242-(3415-1280)

                       
  3415      4242      
  1280       2135      
  2135      2107      
                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

324216-(43015-1200):5

                        
   43015     418155   
    1200     40   8363
   41815      18      
                15      
                31     
                 30     
                  15    
                  15    
                   0    
  324216               
     8363               
   215853               
                        
                        
                        
                        
                        

215432-55 (42240:60-704)

                        
  4224060     740     
   42   740     704     
    024         036     
     24                 
      0                 
                        
                        
                        
                        
 x 55       215432     
   36          1980     
+ 330        213452     
 165                    
 1980