Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

1 Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:

17-3=14            Պատ.՝14

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

30-20=10   30+6=36   10+6=16   36-16=20   Պատ՝.20

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

5×7=35     35+5=40  5+5=10  40:10=4           Պատ.՝4

4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։

60:6=10   10+7=17   60+7=67  67-17=50  Պատ.՝50

Իմ խնդիրը:

Արսենը 13 տարեկան է, իսկ Միլենան 8 տարեկան է: Քանի տարով է մեծ Արսենը Միլենայից:

13-8=5    Պատ.՝5