Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

20 718 50=20x50x718=1000×718=718000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            
            
            
            
            
            
            
            

80 60 50=80x60x50=4800×50=240000

            
            
            
            
            
            
            
            

30 24 50 20=30x20x50x24=600x50x24=3000×24=720000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 48 25=40x25x48=40×25=1000×48=48000

            
            
            
            
            
            
            
            

40 70 50=40x50x70=40×50=2000×70=140000

            
            
            
            
            
            
            
            

50 42 40 20=50x20x42x40=50×20=1000×40=40000×42=1 680 000

            
            
            
            
            
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+200-(280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-600 5=200

600-(300+800:4)=100