Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, ազգանու-Միլենա Կարապետյան

Դասարան-4-1

Ճամբարային խումբ-Թարքմանիչների ջոկատ:Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս) ոչմի:Երկարօրյա ծառայություն- (օգվում եմ, չեմ օգտվում)Չեմ օգտվում։
Երթուղային ծառայություն՝ (միակողմանի, երկկողմանի)Չեմ օգտվում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s