Բազմապատիկ և բաժանարար

Բազմապատիկ և բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկման հարցեր

1 Ասա 2-ի բազմապատիկ մի քանի թիվ։

2 Ո՞րն է 3-ի բազմապատիկ ամենափոքր թիվը։

3 Ասա՛ 40-ից մեծ՝ 4-ի բազմապատիկ որևէ թիվ։

4 Քանի՞ բազմապատիկ ունի 5-ը։ Ասա մի քանիսը։

Առաջադրանքների փաթեթ

1 Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։

2 Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35-1,7,5,35

48-1,2,4,8,6,12,24,48

19-1,19

3640-3640,1,2,4,8,10,12,14,20,26,28,40,52,56,70,130,140…

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5-10,25,50

14-28,70,140

20-40,80,100

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ=10կգ500գ

28ց32կգ-4ց90կգ=23ց42կգ

22տ200կգ-640կգ=21տ560կգ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

7560։90+(1282-1214)-8400:100=68

                 
1282     7560 90
 1214      7208 4
    6 8   0360   
      360   
         000   
           
 84    1 5 2       
+68      8 4       
  1 5 2      6 8       
                  
                  
                  

8. Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7ական մետր երկարությամբ կտորների, ապա կառաջանա 6 այդպիսի կտոր, և կավելանա 2մ ժապավեն։ Հաշվի՛ր, թե քանի մետր ժապավեն է գնել Աննան։7×6=42  42+2=44

9 Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը 2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Ժամը քանիսի՞ն ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Մոսկվայում, եթե թռիչքը տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին։ 2:55 ին

10 Ուղղանկյունը  անկյունագծերով բաժանվում է 4 այնպիսի եռանկյունների, որոնց մակերեսները հավասար են։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյուններից մեկի մակերեսը, եթե ուղղանկյան լայնությունը 55մմ է, իսկ երկարությունը 80մմ։ 80×55=4400  4400:4=1100

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 40,20,10,8,5,1

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։1-ը

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 7 -24,12,8,6,4,2,1

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50-50,25,10,5,2,1

45-45,15,9,5,1

47-47,1

124-124,1,2,4

1434-1,2,3,6

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2-20,14,16

3-3,6,9

4-39,36,24

40-40,80,120

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ=1կմ800մ

15մ25սմ-7մ40սմ=785սմ

16դմ7սմ-8սմ=159սմ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012)=1600

                  
                  
                  
+3012  4580      
 6988   3012      
10000   1568      
                
  +32            
 1568            
 1 6 0 0              
                  
                  

8.  Երբ Անին իր մոտ եղած 124 ուլունքը փորձեց հավասար քանակներով բաժանել ընկերուհիներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ 10 ուլունք։ Քանի՞  հոգու բաժանեց Անին ուլունքները։ Քանի՞ ուլունք  մնաց Անիին։ 124:10=12(4մն.)    12հոգու,4մնաց:

9. Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Սակայն թռիչքը հետաձգվեց 2ժ20րոպեով։ Ժամը քանիսի՞ն այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայում։ 4:15 ին:

10 Դաշտում արածում էին սագեր և ուլիկներ։ Արամը հաշվեց և տեսավ, որ նրանք միասին ունեն 18գլուխ և 50 ոտք։ Քանի՞ սագ և քանի՞ ուլիկ էր արածում դաշտում։ 11×2=22    7×4=28     11սագ,7ուլիկ:

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը:4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի 36,48,60,72,84