Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա մասը 12սմ է։ 12×5=60

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․

 14×7=98

 20×6=120

 22×9=198

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4․ Ջրավազանում կա 800լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության   մասը։ Որքա՞ն է ջրավազանի տարողությունը։ 800:6×1=133

5․ Խանութում եղած ձմերուկի  մասը, որը կազմում է 2տ450կգ, վաճառվեց։ Որքա՞ն  ձմերուկ կար խանութում։ 450:4×1=112

6․ Լրացրու աղյուսակը

Մասը
Թիվը
4848:2=2448:3=1648:4=1248:6=848:8=648:12=448:24=2
7272:2=3672:3=2472:4=1872:6=1272:8=972:12=672:24=3

7․ 7 տուփի մեջ կա 84 մատիտ։ Քանի՞ այդպիսի տուփ է օգտագործվել 1500 մատիտ  տեղավորելու համար։ 84:7=12  1500:12=125

8․ 450կմ ճանապարհի  մասը ավտոմեքենան անցավ 50կմ/ժ, իսկ մնացած մասը՝ 75կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց այդ ճանապարհն անցնելու համար։  450:3=150  150:50=3 450-150=300  300:75=4  3+4=7

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։

12կմ120մ=10կմ 900մ+1կմ220մ

825մ48սմ=78մ128սմ+42մ90սմ

206մ4դմ=209մ2դմ-2մ8դմ

12սմ6մմ=23սմ2մմ-10սմ6մմ

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։

298<299

7205>7204

5792<5795

Տնային առաջադրանքներ

1․ Որքա՞ն է ամբողջ ճանապարհի երկարությունը, եթե նրա կեսը 125կմ է։125×2=250

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․

20×5=100

1×10=10

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4․ Աննայի մտապահած թվի  մասը 20 է։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։

20×9=180

5․ Ծիրանի այգին գրավում է ամբողջ հողատարածքի  մասը։ Որքա՞ն է հողատարածքի մակերեսը, եթե ծիրանի այգու մակերեսը 1600մ2 է։

1600×6=9600

6․ Լրացրու աղյուսակը

Թիվը303410022
Մասը
15175011
Թիվը15020012580
Մասը
30402516

7․ 105 աշակերտ պետք է մեկնեն շրջագայության։ Ամենաքիչը քանի՞ 11 տեղանոց ավտոբուս պետք է վարձեն նրանք։ Քանի՞ ազատ նստատեղ կավելանա։ 9 ավտոբուս, 6 տեղ ազատ:

8․ Ավտոմեքենան 2ժ ընթացավ 60կմ/ժ արագությամբ, ապա արագությունը ավելացրեց  մասի չափով, և անցավ ևս 2ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա այդ 4ժամում։ 2×60=120  60:3=20 60+20=80  80×2=160   120+160=280 

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։

3կգ350գ+18կգ900գ=22կգ250գ

7տ550կգ+65տ=72տ550կգ

220տ5ց-*=12տ8ց

21ց20կգ-*=18ց45կգ

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։

72307>72306:

6490<6491

409054<409154

Լոռու մարզի քաղաքների մասին

Լոռու մարզ, մարզի կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միավոր Հայաստանի հյուսիսում։ Մարզկենտրոնը և ամենախոշոր քաղաքը Վանաձորն է[2][3]։ Լոռու մարզը բնակչության թվով առաջին մարզն է[4]: Մարզն իր բոլոր հարևան մարզերի և Վրաստանի հետ կապվում է բարեկարգ ավտոխճուղիներով: Այստեղ X-XI դդ. գոյություն է ունեցել հայկական անկախ պետություն՝ Լոռու թագավորությունը: Մարզի մի մասը հանդիսացել է Զաքարյանների տոհմական կալվածքը:

Տարածքի մեծությամբ երրորդն է հանրապետությունում (զբաղեցնում է Հայաստանի տարածքի 12.7 %-ը), տարածքը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Գուգարք նահանգի արևելյան կեսը[5]: Սահմանամերձ բնակավայրերն են Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ, Պաղաղբյուր, Ջիլիզա:

Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը ամբողջությամբ և ունի ոչ հարթ ռելիեֆ և տարածքի մոտ 80% զբաղեցնում են լեռնաշղթաները և խոշոր լեռները։ Նրա տարածքում են ձգվում Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա գոգավորությունները և Լոռվա ձորը: Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը (154 կմ երկարությամբ, 2-րդը հանրապետությունում)՝ իր ՁորագետՄարցագետ և Փամբակ վտակներով: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: Հարուստ է հանքային աղբյուրներով: Բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 520-ից 1800 մետր բարձրության վրա։