Մասերի համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

2․ Թվերը դասավորիր

աճման կարգով․

, ,

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի մասը և երկրորդի  մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։ Առաջինում ավելի շատ ջուր կա: 8400:4=2100  8400:5=1680  2100-1680=420

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությունը։ 1250×4=5000

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

4928+2142=7070

2014=3535-1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 80×5=400   85×3=255  400+255=655

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

2․ Թվերը դասավորիր

նվազման կարգով

3․ Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240կմ երկարությամբ ճանապարհի մասը, իսկ բեռնատարը՝  մասը։ Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել։ Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը։ 240:3=80  240:4=60               240-80=160    240-60=180

4․ Ջրավազանում կար 2400լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  մասը։ Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։ 2400×3=7200 7200-2400=4800

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

21021=18018+300

40835-8507=32328

6․ Երբ Հայկն իր գումարից 150դրամ տվեց Արային և 250դրամ՝ Գագիկին, նրանց ունեցած գումարները հավասարվեցին։ Որքա՞ն դրամ ուներ տղաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք միասին ունեին 2400դրամ։ 2400:3=800  800-150=650  800-250=550 800+150+250=1200

Tom Thumb(մատնաչափիկը)

This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.
One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

Բառերի արտասանությունը ստուգեք https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ հղումով:

sword-թուր
shield-վահան
needle-ասեղ
button-կոճակ
soldier-զինվոր
thumb-բթամատ
true-ճիշտ
to like-հավանել
to be sad-տխուր լինել
to go for a walk-գնալ զբոսանքի
Choose the right word.
A husband and wife children (had, had no).
One day they found a a boy in a flower (a boy, a girl).
He had a green coat (yellow, green).
He had red trousers (red, yellow).
He had a whit hat (yellow, whit).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a shield (sword, shield).
She gave Tom button for a shield (button, needle).