Փաթեթ 3

1․ Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։

9

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

7×9+(12:3-2)=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250
190լ նավթ161500
13լ նավթ11050

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ 13600գ
5լ սնդիկ68000
190լ սնդիկ2584000
13լ սնդիկ176800

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։  29×5=

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s