Բազմապատկման հաշվեկանոնը

Նախ  վերհիշենք, թե ինչպես ենք բազմանիշ թիվը բազմապատկում միանիշ թվով։

     
x643 
   3 
1929 
     

Այժմ բազմանիշ  թիվը  բազմապատկենք երկնիշ   թվով:

 x456 
   65 
+2280 
2736  
29640 
      

Այժմ    բազմանիշ   թիվը   բազմապատկենք  եռանիշ  թվով:

 x5462  
   123  
+16386  
10924   
5462    
671826  
        

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտեք արտադրյալը

208 911

             
   x208      
    911      
    208      
 + 208       
 1872       
 189488      
             

735 624

             
   x735      
    624      
   2940      
 +1470       
  17640      
             
             

6374 285

             
   x6373     
     285     
   31865     
 +50984      
 12746       
 1816305     
             

5678 1234

              
    x5678     
      1234    
              
 +            
              
              
             
              

2 Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանները:

      
x 5*2 
    7 
 **2* 
      

3. Փակագծերը տեղադրե՛ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն․

5 4+6 =260

52+8 3+7=600

4. Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց։ 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10հաց։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտեք արտադրյալը

314 25

             
   x314      
     25      
 + 1570      
   628       
   7850      
             
             

189 563

             
   x189      
    563      
    567      
 +1134       
  905       
 102407      
             

1239 571

             
   x1239     
     571     
    1239     
 + 8673      
  6195       
  706469     
             

9584 657

             
   x9584     
     657     
   67088     
 +47920      
  5754       
 1059688     
             

2 Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանները:

    
x28 
  3 
 84 
    
     
 x*7 
   8 
  46 
     

3. Փակագծերը տեղադրե՛ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

8 6+2 7)=160

3 4+6 5=150