Բաժանում

Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բազմանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝

Օրինակ՝ 147։3=49  

Սյունակաձև՝

1473 
 12 49
 27  
  27  
   0  
.49 
  3 
147 
    

Ստուգում՝

Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.

Օրինակ՝ 14280։14=1020

Սյունակաձև՝                     

1428014  
 14   1020
  28     
   28     
    0     
          

Ստուգում՝

 .1020    
    14    
 +4080    
 1020     
 14280    
          

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   7310։5

                    
      73105   x1462 
     5   1462    5 
      23      7310 
      20            
      3 1           
      3 0           
       1 0          
       1 0          
          0          

2)   11550։55

                    
      1155055      
      110  210      
       05 5          
       5 5          
        0 0          
                    
                    
                    
                    

3)   5400։12

                    
      540012 x450   
      48  450  12   
      6 0     900   
      6 0    450    
        0    5400   
                    
                    
                    
                    

4)  18360։18

                    
     1836018        
     18   1020      
      036           
       36           
       0           
                    
                    
                    
                    

5)   48240։24

                    
    4824024         
    48   2010  2010 
     024         24 
      24       8040 
       0      4020  
              48240 
                    
                    
                    

6)   10836։36

                    
                    
   1083636   301    
   108  301   36    
     036    1806    
      36    903     
      0   10836    
                    
                    
                    

7)   2163։21

                    
     216321  103    
     21  103  21    
      0      103    
       63   206     
       63   2163    
       00           
                    
                    
                    

8)   25750։25

                    
                    
                    
    2575025   1030  
    25   1030   25  
     075      5150  
      75     2060   
       0     25750  
                    
                    

9)  2170։35

                    
     217035 x 3   
      2  6     6   
        7       7 0   
        7 0     2 1 0    
         0     2 1 7 0   
                    
                    
                    
                    

10)   58500։25

                    
    5850 2      24 0 
    5    240     2 5 
     8 5         1 1 7 0 0 
     7         4 6 8 0  
     10        5 8 5 0 0 
     10             
       0