Կոմիտասի աշունը

Դրսում աշուն է, Կոմիտասը նստած նստարանին բանաստեծություն է գրում:Բայց ինչ էր գրում, բոլորից գախտնի էր պահում:Կոմիտասը ինչ մտածում, էր կատարվում էր: Օ՛րինակ մեկ օր նա մտածեց որ, նա սուրճ է խմում, և նրա դիմաց հայտնվում է սուրճը և քաղցրավենիքը:Նրան մարդիկ հրաշագործ կախարդ էին համարում: Երբ թուրքերը գալիս են և հարձակվու հայերի վրա, մի մարդ գալիս է Կոմիտասի մոտ և խնդրում, որ մտածի խաղաղություն և թուրքերը նահանջեն: և այդպես էլ լնում է, և Կոմտասին հռչակում են հերոս: