Հայոց լեզու գիրք 5

151․ Ա խմբում գոյականներ են, իսկ Բ խմբում բայեր։

152․  Ա խմբում գրված է գոյական բառերը, իսկ Բ խմբում այդ գոյականների բայերը։

153․ Ա խմբում գրված է գոյականներ, իսկ Բ խմբում գործողություններ։

154․ Բակում մի երիտասարդ սրինգ նվագող տղա կա։

Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան էր կորցրել։

Մի մարդ մութ գիշերով ձորը ընկավ։

Անձրևը անըդհատ կռվում էր տղայի հետ։

Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով շրջապատվեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s