Շունն ու Կատուն նոր ավարտ

Շունը,  երբ եկավ, որ իր գլխարկը տանի,  կատուն տեսավ և ասաց.

-Գնա թե չէ այստեղի օձերը քեզ կուտեն: Շունը ասաց. 

– Ինչ օձեր: 

-Այո,  այստեղ օձերը կան:

Շունը արագ փախավ ու այդպես էլ մնաց առանց գլխարկ: