Իմ արձակուրդի օրերը

Իմ արձակուրդի օրերը շատ լավ էին: Ես խաղում եմ ,դուրս եմ գնում, հեծանիվ եմ քշում և դասերս եմ անում ու այդպես շարունակ: Իմ մայրիկը անցած տարվա ձմեռ պապիկի բերած նվերը հանել էր նկուղից և ես դրանով խաղում էի: Գիտեք թե դա ինչ էր ,մեծ  տնակ էր ,դրա մեջ կարող էինք մտնել մի քանի երեխաներով ու խաղալ: Այնպես լավ է, որ իմ մայրիկին և հայրիկին արձակուրդ են տվել, ես անբողջ օրս իրենց հետ եմ անցկացնում: Օնլայն դասերս եմ անում,հետո հայրիկիս ու մայրիկիս հետ մոնոպոլյա եմ խաղում:

20.03.2020

 1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և լրացրո՛ւ պակասող թվերը։
Նախորդող կլոր հարյուրյակը Թիվը Հաջորդող կլոր հարյուրյակը
4600 4696 4700
9800 9874 9900
1200 1239 1300
34400 34467 34500
92100 92152 92200
58700 58729 58800
24700 24713 24800
 1. Յուրաքանչյուր դրամանիշից քանի՞ հատ պետք է վերցնել՝ աղյուսակում նշված գումարը ստանալու համար:

Continue reading “20.03.2020”

18.03.2020

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինն հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ

Continue reading “18.03.2020”

17 03 2020

 • Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։

4560-6540,4056

1452-5421,1245

7485-8754,4578

 

 • Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են:

Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից:

Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից:

Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից:

Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 10-ից:

 

 • Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

Ա. Հաշվի՛ր 1500 և 2800 թվերի գումարի և 1400-ի տարբերությունը:

1500+2800-1400=4300-1400=2900

Բ. 2700 և 900 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 4600-ով:

2700-900+4600=600+4600=5200

Գ. Գտի՛ր 1400 և 900 թվերի տարբերության կրկնապատիկը:

(1400-900)x2=500×2=1000

Դ. Հաշվի՛ր 5400 և 1800 թվերի գումարի և 2200-ի տարբերությունը:

5400+1800-2200=7200-2200=5000

 

 

 • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Պատ՝.14անգամ

Բ․Նարեն ուներ 1000 դրամ, նա իր գումարի կեսը տվեց Արփիին, և Արփին ունեցավ 1500 դրամ: Սկզբում Արփին ինչքա՞ն գումար ուներ:

Լուծում1000:2=500 1500-500=1000

Պատ․՝1000

Գ․Դանիելը ուներ 3400 դրամ, նա 400 դրամով մատիտներ գնեց, իսկ 1000 դրամով՝ ջրաներկ: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դանիելի մոտ:

Լուծում3400-400-1000=2000

Պատ․՝2000

 • Որոշի՛ր բանջարեղենների թվային արժեքները։

Ընկեր Մանուշակ սա չեմ հասկացել:

Կենդանիների վեճը

 

Ղազարոս Աղայան

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:

-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել: Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:

-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:- Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարի: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվիցն ազատեց, ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը, բացատրի՛ր օնլայն բառարանիօգնությամբ:

Արորն- Երկրագործական պարզ գործիք՝ հողը հերկելու համար:

Տափանը-  Երկրագործական գործիք, որով հարթում-հավասարեցնում են վարած ու ցանած արտի երեսը, սերմը ծածկում հողով և կոշտերը մանրացնում, ցաքան:

Գերդաստանը- Արյունակից ազգականների ամբողջությունը, տոհմ:

 

 1. Ինչպիսի՞ն էր կենդանիների տերը։

Արդար

 1. Ո՞ր հերոսին հավանեցիր, ինչո՞ւ:

Հավանեցի կովիկին, որովհետև կովիկը ավելի շատ օգտակար է մարդուն: