03.03.2020

  1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210  = 400+400=800

340 + 120 + 360 + 180 = 700+300=1000

450 + 210 + 150 + 90 =600+300=900

450 – 70 – 50 =400-70=330

370 – 90 – 170 =200-90=110

630 – 180 – 130 =500-180=320

  • Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա․  4150, 4015, 4105,4501, 4510

       4015,4105 4150, 4501,4510

Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

      5067,5076,5607,5670,5706,5760

  • Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից: Պատասխան՝  4
  • Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
  1 հատի/ կտորի արժեքը2 հատի արժեքը3 հատի արժեքը4 հատի արժեքը
Կարկանդակ5 0 դրամ100150200
Փքաբլիթ100  դրամ200300400
Թխվածքաբլիթ200 դրամ400600800
Պիցցա150 դրամ300450600
Հալվա30 դրամ6090120

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։

50+300=350

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։

750+60=810

Գ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։

400+90=490