Մաթեմատիկա 04.03

  1. Օրինաչափությունը նկատի՛ր և ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ։

Ա․ 1, 6, 12, 19, 27

Բ․ 5, 7, 4, 6, 3

Գ․ 3, 5, 9, 15, 23

2. Թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

2457 = 2000 + 400 + 50 + 7

5674 =5000+600+70+4

6987 =6000+900+80+7

1247=1000+200+40+7

3400 =3000+400

3250=3000+200+50

3402=3000+400+2

1087=1000+80+7

6004=6000+4

3. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

2800։ 700 x (25 + 3 x 25): 40 =4 x 100 : 40=10

5600 : 80 + (90 x 30 – 50 x 4) =70+2500=2570

50 x 200 – 1000 : (20 x 50 ) =1000-1000:100=990

6000 : (120 : 2 ) + 700 x 70 =6000:60+49000=49100

4. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Գրիչն արժե 30 դրամ, մատիտը գրիչից 15 դրամով թանկ է: Ռետինն արժե այնքան, որքան գրիչը, իսկ սրիչը ռետինից 20 դրամով թանկ է: Որքա՞ն գումար է հարկավոր 2 սրիչ գնելու համար:

Լուծում՝ 30+15=45 30+20=50 50+50=100

Պատ.՝100 դրամ:

Բ. Լեոն ունի 60 դրամ, Հովհաննեսը Լեոից 40 դրամով պակաս գումար ունի, իսկ Խաչատուրը Հովհաննեսից 2 անգամ ավել գումար ունի: Լեոն ու Խաչատուրը միասին որքա՞ն գումար ունեն:

Լուծում60-40=20 2×20=40 60+40=100

Պատ.՝ 100 դրամ:

Գ. Երրորդ դասարանի Դավիթը դպրոցի պարտիզպանին օգնեց էտել ծառերը։ Ծառի բարձր ճյուղերին հասնելու համար նա կանգենց 13 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքին։ Ո՞րերոդ սանդուղքին կանգնեց Դավիթը։

Լուծում ՝ 7

Պատ.՝ 7 ին: