18.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինն հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ

Continue reading “18.03.2020”