Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Պարապմունք 16

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև

             
  1533      
   1551     
    3       
     3       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x51       
     3       
   153       
             
             
             
             

196:7=

Սյունակաձև

    1967     
     1428    
    56      
      56      
       0      
              
              

Ստուգում

             
   x  28     
      7     
     1,  96     
             
             
             

168:3=

Սյունակաձև

 1683    
  15 56   
 18    
   18     
    0     
          
          

Ստուգում

     56      
   x  3      
            
    168      
             
             
             

192:4=

Սյունակաձև

 1924    
  1648   
 32     
   32     
    0     
          
          

Ստուգում

      48     
   x   4     
     192     
             
             
             
             

835։5=

Սյունակաձև

 8355      
  5 167    
 33        
  30        
   35       
           
            
            
            

Ստուգում

     167     
   x   5     
            
     835     
             
             
             

228:6=

Սյունակաձև

 2286    
  1838   
 48     
   48     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  38     
      6     
     228     
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

423:9=

Սյունակաձև

 4239    
  3646   
 63     
   63     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 46     
   9     
 +423     
          
         
          

304:2=

Սյունակաձև

  3042      
   2 152    
  10        
   10        
    04       
    04       
     0       
             

Ստուգում

          
 x152     
   2     
 +304     
          
         
          

234:3=

Սյունակաձև

 2343    
  2178   
  24     
   24     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 78     
   3     
 +234     
          
         
          

416:8=

Սյունակաձև

 4168    
  4052   
 16     
   16     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 52     
   8     
 +416     
          
         
          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s