Իմ ամառային արձակուրդները

Ես ամառային արձակուրդներին գնացել եմ սևան և արձունի ձոր: Սևան գնացել եմ հայրիկիս,մայրիկիս,եղբորս և հայրիկիս ընկերները և նրանց ընտանիքները:Սևանում լողացի ջրում: Մենք այնտեղ մնացինք 1-օր: Արձունի ձորում քնացինք ընտանիքով: