Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Որևէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված թվերը գումարելով իրար։

Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285

Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 8‧(7+5)=8×7+5=61
 • 4‧(91+64)=4×91+64=428
 • (375+58) ‧2=375×2+58=808
 • (119+32) ‧100= 119×100+32=11932

2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200

 • 132‧70+70‧68 =70x(132+68)= 14000
 • 973‧37-27‧37  =37(973-27)= 35002
 • 388‧99+12‧99  = 99(388+12=39600
 • 462·120-462·70  =462(120+70)= 23100

3. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

194‧40+194‧50+19410=194‧(40+50+10)=194‧100=19400

164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200

 • 251·256+251·122+251·34 =251x(256+122)= 94878
 • 361·145+361·53+361·52 =361x(145+53)= 71478
 • 164·243-164·53-164·9 =361x(145+53)= 71478

4. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։ 16×56=896    896-837=59

5 Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։ 256+80=336  336+112=448

Տնային առաջադրանքներ

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 6‧(9+6)= 6+9×6=60
 • (37+5)‧20= 37+20×5=137
 • (10-3)‧11= 10×11-3=107
 • (11-9)‧12=11×12-9=123

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

 • 7‧3+7‧5+7‧2=7x(3+5+2)=40
 • 4‧9+4‧11+4‧3=4x(9+4+4)=29
 • 25‧2+25‧3+25‧5=25x(2+3+5)=58
 • 32‧16+32‧4+32‧5=32x(16+4+5)=521

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 117

Աշուն օր

1․Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը շատ լավ կարդալ  սովորիր։

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան օրան-Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:

Պաղեց-սարցակալել

Հևաց-շնչակտուր լինել

Մարմանդ-Մեղմ

Դալուլ-գունատ

3. Կանաչով գրված բառերը դո՛ւրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

առավոտ-լուսոտ

արև-կրակ

քող-երեսքող

քուն-ցարթներ

մշուշ-խավար

քամի-փոթորիկ

ժիր-աշղուժ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան-իչնել

շար եկան-գլորվել

բուք արավ-քամի

 սուգ արավ-լացեց

 շող կապեց-շողք

մաղ տալով-դանդաղ

շաղ տալով-հավասար

փախ տվավ-վճարել

կախ տվավ-կաղել

ցիր եկան-ցրվեցին