Պարապմունք 17

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

Օրինակ՝ 6458+2141=8599

              
   +6458      
    2141      
    8 599      
              
              
              
              

3249+9815

              
   +3249      
    9815      
    11714     
              
              
              
              

93725+698911

              
  + 93725     
    698911    
    112161    
              
              
              
              

65417+41136

              
   +65417     
    41136     
      106553     
              
              
              
              

2328+807

              
   +2328      
     807      
    3125      
              
              
              
              

2  Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

      
+6864 
 4367 
10271 
      
        
+ 71*37 
  2*9** 
   1200 
        
        
+ *763  
  999*  
 *3**2  
        

3․ Որո՞նք են այն ամենամեծ և ամենափոքր վեցանիշ թվերը, որոնք կարելի է գրի առնել՝ մեկական անգամ գործածելով 2, 7, 1, 0, 3, 5 թվանշանները։

4․ Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման։ Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը։

5. Բանավոր հարցեր․

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

5992+3779

              
  + 5992      
    3779      
    9871      
              
              
              
              

3207+8034

              
  + 3207      
    8034      
   11241      
              
              
              
              

23051+4158

              
  + 23051     
     4158     
    27209     
              
              
              
              

77528+19056

              
  + 77528     
    19056     
    96584     
              
              
              
              

2  Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

    
+55 
 31 
 86 
    
     
+337 
 422 
 759 
     

3. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 էջ, որից հետո էջանշան է դնում գրքի մեջ։ Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ դրել է 6 անգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ։ Քանի՞ էջ կա գրքում։ 30×6=180   180+18=198

Հնչյունների խմբերըն անվանիր (դրանց անունները դիր) Տրված նախադասություննեը լրացրու:

Բ,գ,դ,զ,թ,ժ,լ,խ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,վ,ֆ:

Ա, է, ը, ի, օ,ու սրանք հնչյուններ են: