13.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով

վեց հարյուր  յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

  1. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
  2. Հարևան թվերն են 674821,674819
  3. Հաջորդող թիվն է 674821
  4. Նախորդող թիվն է 674819
  5. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “13.05.2020”