13.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով

վեց հարյուր  յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

 1. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 2. Հարևան թվերն են 674821,674819
 3. Հաջորդող թիվն է 674821
 4. Նախորդող թիվն է 674819
 5. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

2 5 8 1 4 5
 6 7 4 8 2 0
9 3 2 9 6 5

 

6 7 4 8 2 0
8 0 8 1 3
7 5 5 6 3 3

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
6 7 4 8 2 0
4 0 9 3 7
6 3 3 8 8 3

 

6 7 4 8 2 0
2 0 3 4 5 1
4 7 1 3 6 9

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ.67482000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ.67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 204678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը. 876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ.764280,87420,764820,674802,740628
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.87420, 764820, 764280, 74028, 674802

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում`450:10=45   45×5=225    450+45+225=720

Պատ՝․720

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում`2500:10=250  2500×10=25000    25000+250+2500=27750

Պատ՝․27750

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում`1800×2=3600   1800+3600=5400    8000-5400=2600

Պատ՝․2600

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում`4500×2=9000  4500+9000=13500   18500-13500=5000

Պատ՝5000

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s