Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով վերլուծելով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

36|2, 3,4, 6, 9, 12, 18:

45|3, 5, 9, 15,

64| 2, 4, 8,  32

78| 2, 3, 6, 13, 26, 39

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

8 և 14 – 56

68 և 12 – 204

16 և 36 – 144

125 և 35 – 875

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

39 և 65 – 13

36 և 48 – 12

42 և 105 –

111 և 185 –

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

25 և 85

49 և 28

22 և 33

105 և 35

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։

Տնային առաջադրանքներ

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

102

124

327

400

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

18 և 26

108 և 42

25 և 40

58 և 86

44 և 64

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

96 և 224

125 և 500

124 և 186

333 և 777

306 և 714

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

42 և 64

14 և 27

72 և 80

49 և 77

128 և 24