Հայոց լեզու 5 առաջադրանքներ

118. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչպես է կարդացվում ընդգծված սկզբնատառ ե-ն։

Յ+է

Երևան, երազ, եկեղեցի, ելակ, երգ, երկինք, երդում, եզակի, երակ

119. Տրված նախադասություններում գտիր այն բառերը, որոնց սկզբնատառ ե-ն կարդացվում է է։

Ձեր հարևանի որդին եմ։

Այդ թիմի մարզիկների՞ց ես։

Մենք լավ ընկերներ ենք։

Արդեն մեծ տղաներ եք։

Իմ բարեկամներն են։

120. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչպես են կարդացվում ընդգծված ե տառերը։

Է

Լեռնային, գերազանց, դերասան, բերանբաց, մեղավոր, տարեկան, ջրաներկ, Նարե, ծովեզր, տասներեք, քառասուներկու, մեներգ, համերգ, ապերջանիկ, աներևակեյելի, աներևույթ։

121. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչ տառով է արտահայտվում բառասկզբի օ հնչյունը։

Օ

Օգտակար, օթյակ, օթևան, օրական, օղակաձև, օտար, օրենք, օրինակ, ով, ովքեր։

122. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե որ դեպքում ինչպես է կարդացվում ընդգծված ո տառը։

Ա․ ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն։ – վ+օ

Բ․ կարոտ, հեռավոր, կաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ։ – օ

123. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում ընդգծված ե տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։

Ա․ ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, ամենաերկար։ – յ+է

Բ․ հորեղբայր, աներես, անեփ, խուռներամ, ապերախտ, անեղծ, շքերթ։ – է

124. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում ընդգծված ո տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։

Ա․ ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս, նրբաոճ, եռաոստ։ – վ+օ

Բ․ անողնաշար, քեռորդի, Արագածոտն, փղոսկր, անորոշ, երկոտանի, չորքոտանի։ – օ

125. Կարդա տրված բառերը և պարզիր, թե ինչով է տարբերվում ընդգծված և տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում։ Փորձիր բացատել այդ տարբերության պատճառը։

Ա․ արևոտ, անձրևային, թև, տերևաթափ, հևասպառ, բարևել, մինչև։ – ե+վ

Բ․ նաև, և, թև։ – և

126. Ինչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը, և ո՞ր բառը դրան չի համապատասխանում։

Ա․ վայրէջք, երբևէ, մանրէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ։

Բ․ գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու։