Ապրիլ ամսվա բնագիտության ֆլեմոբ

Առաջադրանք. Մարդու և բնության ամենագեղեցիկ ու անհրաժեշտ համագործակցություններից մեկը՝ մարդու կողմից կատարվող գործընթաց, որի շնորհիվ բնությունը հարստանում է ծառերով և թթվածնի պաշարներով: Այն բարելավում է մեր միջավայրը՝ օգնելով դիմակայել բնապահպանական մարտահրավերներին ..

Պետք է սիրել ,պահպանել ,խնամել բնությունը և շատ լինել բնության գրկումը։

1. Տարվա ո՞ր եղանակին է ավելի նպատակահարմար իրականացնել ծառատունկը, ինչու՞:

Գարնանը մարտի 10-ից հետո,երբ ձյունը հալվում է և ծառերը դեռ չեն ծաղկել, իսկ աշնանը սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին։ Որովհետև այդ ժամանակ դեռ արևը տաքացնում է ։

2. Ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է տնկել բերքատու ծառերը:

2-3 մետր,որ ծառերի ճյուղերը իրար չխանգարեն և արևը քաղցրացնի միրգը։

3. Ծառերը ջրելու տարբեր եղանակներ կան` դույլով, առվով, կաթիլային եղանակով. ո՞րն է ավելի նպատակահարմար և ինչո՞ւ:

Հին ժամանակներում ջրել են առվի ջրով,եթե ջուր չի եղել ջուրը հավաքել են և ջրել են դույլով, իսկ հիմա օգտվում են տարբեր եղանակներից։ Օրինակ՝ օգտագործում են կաթիլային եղանակը,քանի որ ապահովում է ջրի խոնավությունը և քչանում է ծախսերը։

4. Պատվաստած ծառը տնկելուց ի՞նչը պետք է հաշվի առնել:

Պետք է հաշվի առնել եղանակի տաքացումը

5. Ծառ տնկելուց պարբերաբար հողը պետք է ոտքով տրորել, ինչու՞:

Որ հողը շնչի,փափուկ և փխրուն լինի

6. Քո ընտրած տարածքում իրականացրո’ւ ծառատունկ, ընթացքը նկարի’ր և ուղարկի’ր հղումը։

Օգտակար է իմանալ. Ջուրն առավել արդյունավետ և խնայողաբար օգտագործելու կաթիլային ոռոգման եղանակն ապահովում է ջրի խնայողությունը մակերեսային ոռոգման համակարգի համեմատությամբ մոտ 50%, ինչպես նաև բերքատվության աճի և ավելի վաղ բերքի բարձր տոկոս: Բացի այդ, կաթիլային ոռոգումը թույլ է տալիս ապահովել պարարտանյութերի (էներգիայի, խողովակաշարի և աշխատանքային ծախսերի) խնայողություն: Ոռոգման ջրի հետ միասին մատուցելով` պարարտանյութերի ծախսը կրճատվում է 50%-ով: Նվազեցնում է մոլախոտերի անցանկալի աճը այն տարածքներում, որոնք չեն ոռոգվում: Բացառում է հողերի աղակալումը (գրունտային ջրերի մակարդակը չի բարձրանում) ու մակերևութային հոսքը, այսինքն՝ կանխում է հողի ջրային էրոզիան: Հետևաբար այսպիսի ոռոգման համակարգը կարելի է օգտագործել ժայռոտ կամ կտրուկ լանջերովտեղանքներում, անգամ զառիթափ լանջերում, անհարթ հատվածներում, ոչ կանոնավոր հողատարածքներում և այլն:

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

New words

religous-կրոնական

celebrates-խորհրդանշել

rebirth-վերածնունդ

rolling eggs-ձվերը գլորել

down a hill-բլրից ներքև

an egg hunt-ձվի որոնում

hidden-թաքցրած

bunny-նապաստակ

Ինքնաստուգում

  1. Կարդա՛ տեքստը, լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը:

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Հենց լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:
Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերը: Մարդը մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց, ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

2. Բնութագրի՛ր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:

Այս մարդը շատ քաղցր մեղեդի ուներ և բուժում էր մարդկանց։

3. Մարդն ինչպե՞ս փրկվեց գայլերից:

Իր մեղեդին նվագելով։

4. Վերնագրի՛ր տեքստը:

Մեղեդին

5. Կազմի՛ր նոր բառեր  աշխարհ, ճանապարհ բառերով:

Աշխարհագրություն, ճանապարհորդ, ճանապարհածախս, աշխարհամաս։

6. Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե յուրաքանչյուրն ինչ խոսքի մաս է:

Ամենաբարի – ածական

Քաղցր – ածական

Սրինգ – գոյական

Նա – դերանուն

Մխիթարում էր -բայ

Անտառի – գոյական

Սթափվեց – բայ

Կախարդական – ածական

7. Համառոտի՛ր նախադասությունը՝
Նա իր սրինգի
 քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր վշտացածներին:

Նա մխիթարում էր։

8. Գտիր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը՝

Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով:

Մարդը վերադառնում էր։

4. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրի՛ր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:

Մխիթարել – ոգևորել

Պսպղալ -շողալ

Թշնամի – հակառակորդ

5. Տրված թվերը գրի՛ր բառերով՝ 2099, 37, 45, 766, 84:

երկու հազար իննսունինը

երեսունյոթ

քառասունհինգ

յոթ հարյուր վաթսունվեց

ութսուն

չորս