Կլիմա: Կլիմայի հիմնական տիպերը

  1. Ի՞նչ է կլիման: Տվյալ վայրին բնորոշ միանման եղանակների բազմամյա կրկնու­թյունը կոչվում է կլիմա:
  2. Որո՞նք  են կլիմա ձևավորող հիմնական գործոնները: Աշխարհագրական լայնությունը, տե­ղանքի բարձրությունը, օվկիանոսների ազդեցությունը, գերիշխող քամիները, ծովային հոսանքները և այլն:
  3. Ձեր բնակավայրի կլիման ձևավորող ո՞ր գործոնն է գլխավորը։ Մեր բնակավայրի կլիման ձևավորող հիմնական գործոնը տեղանքի բարձրությունն է:
  4. Թվարկեք կլիմայի հիմնական տիպերը: Ո՞ր կլիմայի տիպն է բնո­րոշ ձեր բնակավայրին: Երկրագնդի վրա առանձնացվում են կլիմայի հետևյալ հիմնական տիպերը՝ ծովային,ցամաքային, մուսսոնային և միջերկրածովային:
  5. Ինչո՞վ է ծովային կլիման տարբերվում ցամաքայինից: Ծովային կլիման ձևավորվում է ծովերի և օվկիանոսների առափնյա շրջաններում, իսկ ցամաքային կլիման առաջանում է ցամաքների վրա:
  6. Ինչո՞վ է մուսսոնային կլիման տարբերվում միջերկրածովայինից:

Մուսսոնային կլիմային բնորոշ են ցուրտ ու չոր ձմեռներ և տաք ու խոնավ ամառներ: Միջերկրածովային կլիմային բնորոշ են մեղմ և խոնավ ձմեռ, չոր ու շոգ ամառ:

Դասարանում

185․

1․ Կատուն մռմռում էր , երևի նեղացրել էին։

2․ Մարդը նվնվում էր երևի նեղացրել էին։

3․ Նարեն ցատկեց ցանկապատից դուրս։

4․ Շունը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

5․ Կատուն ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

6․ Թոռնիկը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186․

ա) Երաշտահավեր

Դեղձունիկներ

Վագրեր

Առյուծներ

Սիրամարգ

բ) Մանուկներ

Երեխա

Պատանիներ

Երիտասարդներ

Մարդիկ

գ) Հատիկներ

Կապիկներ

Ձագուկներ

Կանայք

Տատիկներ

187. Ա խմբի բառերը եզակի են, իսկ Բ խմբի բառերը հոգնակի։

188. ա)

Սար

հայ

կաթիլ

ուսուցիչ

մայր

մատանի

տատ

կատուն

թութակ

գրպան

բ) Սարեր

հայեր

կաթիլներ

ուսուցիչներ

մայրեր

մատանիներ

տատեր

կատուներ

թութակներ

գրպաններ