Ամփոփում

Քննարկում ենք՝

Խնդիր 1։  86մ ժապավենը բաժանե՛ք երկու այնպիսի մասերի, որ մեկը մյուսից 16մ-ով երկար լինի: 86-16=70 70:2=35 35+16=51

Խնդիր 2։  Եթե անհայտ թիվը կրկնապատկենք, ստացվածը 64-ից 8 միավորով մեծ կլինի։ Գտե՛ք անհայտ թիվը։

64 – 8 = 56

56 : 2 = 28

Խնդիր 3։  Հեծանվորդն ու հետիոտնը գյուղից քաղաք միաժամանակ շարժվեցին։ 2ժ հետո նրանց միջև հեռավորությունն ինչպիսի՞ն կլինի, եթե հեծանվորդը ժամում 7կմ ավելի էր անցնում, քան հետիոտնը։

7 x 2 = 14

Խնդիր 4։ Մեքենան 3 րոպեում անցնում է 3 կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։

3:3=1

2ժամ = 120րոպե

120 + 45 = 165 րոպե

165 x 1= 165կմ

Խնդիր 5։ Քառակուսու կողմը 15մ է։ Քառակուսու մի կողմը 9մ-ով փոքրացնենք, մյուսը՝ 12մ-ով։ Գտե՛ք ստացված ուղղանյան մակերեսը։

15 – 9 = 6

15 – 9 = 6

15 – 12 = 3

15 – 12 = 3

6 x 3 = 18

Իմ առավոտը

Իմ առավոտը սկսվում է փոքրիկ Իշխանի  առավոտի նման. ես արթնանալուն պես ջրում էի իմ վարդը, բայց իմ վարդը փուշ չուներ, դա ինձ շատ էր զարմացնում: Եվ մի օր արթնացա և տեսա, որ այնքան շատ փուշ կա իմ վարդի վրա, որ ապշեցի: Մեկ օր անց իմ վարդը շարժվում էր, բայց զարմանալին այն է, որ քամի ընդհանրապես չկար: Մի օր էլ արթնանում եմ ու  տեսնում, որ ոչ մի փուշ չկա վարդի վրա, ոչ էլ շարժվում է :Մի օր էլ տեսնում եմ,  որ վարդս չկա: Ես քայլում էի և փորձում գտնել վարդիս, և երբ գտա ,տեսա ,որ մի խումբ մրճուններ են ապրում այնտեղ :Ես թողեցին նրանց այնտեղ ապրել: