Ամփոփում

Ամփոփում

 1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակ և 6 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:
 2. 9760          2) 9076           3) 9670                       4) 9706 +                    5) 97760:
 3. Որքանո՞վ կփոքրանա 73976 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք   0-ով:
 4. 9-ով           2) 90-ով           3) 999-ով                     4) 99-ով                       5) 900-ով +:
 5. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 8-ով, իսկ մյուսը փոքրացրել են 3-ով: Արդյունքում գումարը
 6. կմեծանա 11-ով                2) կփոքրանա 11-ով               3) կմեծանա 5-ով+                              4) կփոքրանա 5-ով               5) կմնա նույնը:
 7. Կենդանաբանական այգու տոմսը մեծահասակի համար արժի 4 եվրո, երեխայի տոմսը 1 եվրոյով ավելի էժան է: Քանի՞ եվրո պետք է վճարի հայրը իր երկու երեխաների հետ կենդանաբանական այգի մտնելու համար:  

1) 5                  2) 6                  3) 12                4) 7                 4) 10+:

 • Ընտրիր այն թվանշանը, որը 5075< 50*5 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն տեղադրելով անհավասարությունը ճիշտ լինի:
 • 8+              2) 0                  3) 5                  4) 4                  5) 6
 •  Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են  աճման   կարգով: 
 • 4626, 5319, 78427, 62436

2) 78427, 62436, 5319, 4626             

3) 78427, 62436, 4626, 5319 

4) 4626, 5319, 62436, 78427

5) 40346, 39999, 39998, 29999+

 •     ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 12              2) 6+                3) 20                4) 30                5) 4:
 •  5տ 3ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 3550                    2) 5530            3) 5035             4) 5553            5) 5350+:
 • Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը փոքր է միավորից:
 • 26              2) 18                3) 9+                4) 30                5) 36:
 •  Գծագրում ներկված է պատկերի
 •      մաը          2)  մասը                    3)  մասը                                            4)  մասը+                  5)  մասը:
 1. 904 և 14 թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:  904+14=918   918:10=91(8մն)
 2. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը: 4
 3. 39-ի և 6-ի արտադրալից հանիր 105-ի և 3-ի քանորդը:
 4. AC հատվածի   երկարությունը 6սմ 7մմ է,  BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտիր  AB  հատվածի   երկարությունը միլիմետրերով: 67+84=151
 5. Հաշվիր   3900+( 2100:3-          12×50)=38300  արտահայտության արժեքը:
 6. Ուղղանկյան մի կողմը 6սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կրկնակին է: Գտիր այն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:
 7. Պաղպաղակն արժի 300 դրամ: Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնեց և վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s