02.04.2020

  1. Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր և ամենամեծ թվերը։
Թիվը Ամենափոքր թիվը Ամենամեծ թիվը
25481 12458 85421
164892 124689 986421
200147 100247 742100
624100 100246 642100
395341 133459 954331
340007 340007 743000

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

6545 + 3218 – 3 x 700 =6545+3218-2100=7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 705-70=635

8100: 90 + (35×6): 7=90+210:7=90+30=120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =50+2400:8=50+300=350

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մարկը գնել է 5 փքաբլիթ, իսկ Տիգրանը՝ 7։ Տիգրանը վճարել է 180 դրամ ավելի, քան Մարկը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած փքաբլիթների համար։

Լուծում`7-5=2  180:2=90  5×90=450   7×90=630

Պատասխան՝450դրամ,630դրամ:

Բ․ Լիլին գնել է 3 տուփ հյութ, իսկ Նիկան՝ 7 տուփ։ Նիկան վճարել է 400 դրամ ավելի, քան Լիլին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած հյութի  համար։

Լուծում`7-3=4  400:4=100  3×100=300   7×100=700

Պատասխան՝300դրամ,700դրամ

 

Գ․ Գարիկը մայրիկի համար գնեց 7 նարգիզ և 9 կակաչ՝ վճարելով ընդամենը  4100 դրամ։ Ինչքա՞ն է մեկ կակաչի արժեքը, եթե 1 նարգիզը արժե 200 դրամ։

Լուծում`7×200=1400    4100-1400=2700    2700:9=300

Պատասխան՝300դրամ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s