29.04.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյրուր հթսուն մեկ

35740 – երեսուն հին հազար յոթ հարյուր քարասուն

30045 – երեսուն հազար քարասունհինգ

64009 – վաթսուն չորս հազար ինը

300474 –երեսուն հազար  չորս հարյուր յոթանասունչորս

Continue reading “29.04.2020”