29.04.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյրուր հթսուն մեկ

35740 – երեսուն հին հազար յոթ հարյուր քարասուն

30045 – երեսուն հազար քարասունհինգ

64009 – վաթսուն չորս հազար ինը

300474 –երեսուն հազար  չորս հարյուր յոթանասունչորս

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =7663

235 x 3 – 4200 : 60 =635

8100: 90 + (35×6): 7=121

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =350

  1. Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։ 29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։ 4
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։ 4
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ Մարտի 29
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։ 27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։ 15
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։ 9

  1. Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա 1 հատի արժեքը 2 հատի արժեքը 5 հատի արժեքը 10 հատի

արժեքը

 

30 հատի արժեքը 90 հատի արժեքը
Մկրատ 300 600 1500 3000 9000 2800
Կրտիչ 90 180 4500 9000 2800  8100
Քանոն 150 300 750 1500 4500 13500
Ամրակ 10 20 50 100 300 900
Մատիտ 80 160 400 800 240 720
Կոճգամ 20 40 100 1000 6000 18000

 

 

առարկա վճարեց Գնեց ․․․ հատ
Մկրատ 9000 դրամ 30
Կրտիչ 1800 դրամ 20
Քանոն 1500 դրամ 10
Ամրակ 400 դրամ 40
Մատիտ 32000 դրամ 400
Կոճգամ 800 դրամ 180

 

 

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյրուր հթսուն մեկ

35740 – երեսուն հին հազար յոթ հարյուր քարասուն

30045 – երեսուն հազար քարասունհինգ

64009 – վաթսուն չորս հազար ինը

300474 –երեսուն հազար  չորս հարյուր յոթանասունչորսчч

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =7663

235 x 3 – 4200 : 60 =635

8100: 90 + (35×6): 7=121

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =350

  1. Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։ 29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։ 4
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։ 4
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ Մարտի 29
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։ 27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։ 15
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։ 9

  1. Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա 1 հատի արժեքը 2 հատի արժեքը 5 հատի արժեքը 10 հատի

արժեքը

 

30 հատի արժեքը 90 հատի արժեքը
Մկրատ 300 600 1500 3000 9000 2800
Կրտիչ 90 180 4500 9000 2800  8100
Քանոն 150 300 750 1500 4500 13500
Ամրակ 10 20 50 100 300 900
Մատիտ 80 160 400 800 240 720
Կոճգամ 20 40 100 1000 6000 18000

 

 

առարկա վճարեց Գնեց ․․․ հատ
Մկրատ 9000 դրամ 30
Կրտիչ 1800 դրամ 20
Քանոն 1500 դրամ 10
Ամրակ 400 դրամ 40
Մատիտ 32000 դրամ 400
Կոճգամ 800 դրամ 180

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s