Необыкновенный олень

Ответить на вопросы.

1.Что понял барон, увидев оленя и дерево у него на голове?Барон падумал-

Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей.

2.Какие эмоции вы испытали во время чтения? (смех, удивление, радость).Удивление.

3.

А.Почему у оленя, которого встретил барон, между рог росла вишня?

 • Олень съел слишком много ягод
 • Олень дрался с бароном и зацепил вишнёвое дерево рогами
 • Барон стрелял в него вишнёвой косточкой

Б.Что купил главный герой по дороге?

 • Клубнику
 • Яблоко
 • вишню

В.Кого встретил в лесу барон Мюнхгаузен?

 • Собаку
 • Оленя
 • Змею
 1. Опиши оленя. Он какой?Красивый,пугливый.
 2. Перепишите, найдите пропущенные слова из текста.

Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил по дороге.

Косточка  попала ему в лоб и не причинила никакого вреда.

Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей.

 

 

Կես ձին

Հեղինակ՝ Էրիխ Ռասպե

«Բարոն Մյունխհաուզենի» արկածները գրքից

 

 

Պատերազմում, իհարկե, իմ քաջությամբ աչքի ընկա և թշնամու վրա հարձակվելիս ամենից առաջ ես էի գնում:

Մի անգամ տաճիկների հետ կատաղի կռիվ ունենալուց հետո, մենք գրավեցինք թշնամու բերդը: Ես առաջինը մտա այդ բերդը և, դուրս քաշելով բոլոր տաճիկներին, փրփրած ձիս քշեցի դեպի աղբյուրը՝ ջուր տալու: Ձին ջուրը խմում էր և ոչ մի կերպ չէր կարողանում իր ծարավը հագեցնել: Անցավ մի քանի ժամ, բայց ձին աղբյուրից չի կտրվում: Սա ի՞նչ հրաշք է: Ես ապշեցի: Բայց հանկարծ իմ հետևից ջրի արտասովոր ձայն լսեցի:

Ես նայեցի և զարմանքից քիչ մնաց, որ ձիուց ընկնեմ:

Բանից դուրս եկավ, որ ձիուս հետևի մասը կտրված է և ջուրը, որ խմում էր, ազատ կերպով ետևից թափվում է՝ փորումը չի մնում: Այդ պատճառով ետևիս մի մեծ լիճ էր գոյացել:

Ես ապշեցի: Ինչ տարօրինակ բան է:

Բայց այդ ժամանակ զինվորներիցս մեկը մոտեցավ ինձ և հանելուկը պարզեց:

Երբ ես հետևելիս եմ եղել թշնամիներին և բերդն եմ մտել, տաճիկները հենց այդ վայրկյանին բերդի դուռը փակել են և ձիուս կեսը կտրել: Կարծես կես են արել: Ետևի մասը միաժամանակ մնացել է դարպասի մոտ, աքացիներով ցրել տաճիկներին, հետո վազել մոտիկ դաշտը:

Continue reading “Կես ձին”