23.04.2020

Թիվը Մոտակա տասնյակը Մոտակա հարյուրյակը Մոտակա հազարյակը
5481 5490 5500 6000
41892 41890 41900 42000
60147 60150 60200 61000
24100 24110 24200 25000
348341 348350 348400 349000
759217 759220 759300 759000

  1. Թիվը կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը

 

 

  1. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:

453×5=400×5+50×5+3×5=2000+250+15=2265

862×3=2586

681×4=2724

923×2=1846

754×6=4524

365×7=2555

 

  1. Որոշե՛ք, թե քանի գրամ է կշռում մեկ տանձը:

 

450-300=150       250-150=100
Պատ:՝100 գրամ:

  1. Լուծի՛ր խնդիրը:

Արկղում կա  4 բազուկ և 3 գազար : Ագարակի կենդանիներին կերակրելու համար Արամը արկղից վերցրեց 5 բանջարեղեն: Հնարավո՞ր է, որ բանջարեղեններից մեկը գազար լինի:

Պատասխան՝ այո:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s