15.04.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ346438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ228077
 • Հիսունհինգ հազար ութ55008
 • Հազար չորս հարյուր մեկ1401
 • Հարյուր քսան հազար հինգ120005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ499105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը320010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու1542

 

 1. Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 =513281

 

154978 + 95412 =250390

 

 

450897 + 548977 =999874

 

247009 + 489726 =736735

 

540078 + 45970 =586048

 

 

 

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում՝2×28=56  28+56=84  84-35=49

Պատ՝ 49բաժակ:

 

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում`60:2=30   60+30=90  60+30+90=180  180-100=80

Պատ՝80թխվածքաբլիթ:

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում՝50×3=150   150+50=200  200-70=130

Պատ՝130կգ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s