Осень

Осень – средняя погода. Осенью листья опадают и желтеют. Осенью чаще идут дожди, дни становятся холоднее․ Когда ты идешь осенью, земля покрыта листьями․ Осенью не холодно и не жарко․ Это одно из лучших времен года, но я люблю зиму.

Պատմություն

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը։

Դա մի բան է, որը եղել է անցիալում։

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը։

Գիտելիք։

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն։

հասկանալով և տեսնելով։

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում։

Հետաքրքրություն։

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Հին Երևան (Կոնդ)։