Մաթեմատիկա 6

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

 • 9/7
 • 9/8
 • 88/24
 • 8/104
 • 3/13
 • 104/16
 • 16/24
 • 11/88

Ներկայացրու2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2=10/5

Ութ խնձորը պետք է հավասար բաժանել 9տղաների միջև (խնձորները միանման են):

Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:

apple.jpg
Պատասխան՝ 8/9։

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթ տասներեքերորդ:

5ամբ․ 7/15

Կոտորակը ներկայացրու բնական թվի տեսքով:

20/5=4

276/11=25ամբ․ 1/276

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21=21ամբ․ 1/379

Ներկայացրու 5ամբ․ 8/12 խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով:

5ամբ․ 8/12=13/12

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:

 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 9
 • 3
 • 6

Լուծիր հավասարումը՝ 163−3/20=8

294/27+15=7


-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 24−n20 կոտորակը անկանոն է:

 • 2
 • 7
 • 1
 • 9
 • 6
 • 5
 • 8
 • 3