Մայրենի տնային աշխատանք

2.Տրված բառերից գտնել հոմանիշները ։ 

համեստ, հուզիչ, դեղձան, սնապարծ,

Հսկայական-վիթխարի

ողորկ-հարթ

դժվար-խրթին

հմայիչ-դյութիչ

ստերջ-անպտուղ

ծավի-բիլ

դրվատել-գովել

դատարկել-պարպել

տամուկ-խոնավ

ժողովել-հավաքել

3.Լրացնել բաց թողնված տառերը` Է կամ ե:

Միջօրե էր, աներևակայելի շոգ: Վարդգեսը, որ երկար տարիներ  չէր եղել հայրենի  գյուղում, նորեկի անհագուրդ հետաքրքրությամբ զբոսնում էր հարազատ վայրերում:  Վերելքներով ու վայրէջքներով ելևէջող  ճանապարհը ծանոթ էր նրան: Ահա երփներանգ դաշտերը, որ արածում են գոմեշների նախիրները։ Առօրեական հոգսերով, կարևոր և անէական հարցերով տարված  տասը տարի չէր այցելել մանկությանը բնօրրանը և այժմ դողրոցքով բռնվածի պես տենդագին  դիտում էր շուրջ բոլորը: