Մայրենի տնային աշխատանք

Հոմանիշներ

Գեղեցիկ-գեղանի,չքնաղ,սիրուն

Խելացի-իմաստուն,խոհեմ,բանիմաց

Ուշադիր-հոգատար,զգուշավոր,աչալուրջ,

Անիմաստ-անմիտ,անխորհուրդ,

Հոգի-շունչ,ոգի,անձ:

Մայրենի դասարանական

.Ընկերական քննարկում ՝ Ինչպես են անցնում իմ մայրենիիի դասերը, ին՞չ կավելացնեի կամ ի՞նչ կփոխեի ․․․

2.Գրել հոմանիշներով հարուստ նախադասություններ (հինգ հատ)

3. գրաբարի մասին

  1. ա  և ո  տառերի գրության վերաբերյալ.
աշխարհաբար  գրաբար     աշխարհաբար        գրաբար    
արքա արքայ  երեկո   երեկոյ
ծառա    ծառայ                    կոփածո    կոփածոյ    
տղա  տղայ                                  սիրո  սիրոյ

գրաբարով գրված այս նախադասությունը սովորել և գրել ժամանակակից մայրենիով․

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2ամբ․ 5/6 < 3ամբ․ 2/7

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

  • 2ամբ․ 3/120
  • 3ամբ․ 1/160
  • 1ամբ․ 17/80

Ընտրիր այն խառը թվերը, որոնք ընկած են 3ամբ․ 2/13-ի և 6ամբ․ 7/13-ի միջև:

  • 4ամբ․ 5/13
  • 5ամբ․ 4/13
  • 2ամբ․ 9/13
  • 7ամբ․ 10/13

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

6ամբ․ 20/50 > 4ամբ․ 26/80

Համեմատիր 7ամբ․ 4/29  < 7ամբ․ 4/13 խառը թվերը:

Համեմատիր 114/7 անկանոն կոտորակը = 16ամբ․ 2/7 խառը թիվը:

Համեմատիր կոտորակները:

5/27<27/5

Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12ամբ․ 3/44 < 12ամբ․ 5/33

214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

214/7 < 30

Տրված խառը թվերը դասավորիր աճման կարգով:

8ամբ․ 5/18;2ամբ․ 7/15;5ամբ․ 7/15;10ամբ․ 5/18;15ամբ․ 7/15;4ամբ․ 5/18

7/15;5/18;7/15;5/18;5/18;7/15