Մաթեմատիկա 6

30-ի 1/2-ը 15 =-ի:

Գտիր բնական թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 3 -ի:

Պատասխան՝ թիվը 30 -ն է:

Կարդա խնդիրը և որոշիր, թե ի՞նչ է պահանջվում գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով:

Կաղամբըզբաղեցնում է 28մ2, ինչը կազմում է բանջարանոցի մակերեսի1/14−ը:Գտիր բանջարանոցի մակերեսը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

 • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
 • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:

Ճանապարհի երկարությունը132կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի1/11-ը:

Հաշվիր, թե քանի՞ կմ են ասֆալտապատել:

Ընտրիր ճիշտ պնդումները:  

 • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:
 • 1/11-ը 33 կմ է:
 • Ամբողջը անհայտ է:
 • Ճանապարհի 1/11-ը 12 կմ է:
 • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
 • Ամբողջը հայտնի է:

Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 2/7 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը: 

Պատասխան՝

լայնությունը14 

 մ է,

բարձրությունը 

 մ է:

Մայրենի

 1. գրաբարից թարգմանություն

Ողջույն սիրելի երեխաներ։Խնդրում եմ գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

 1. Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում – վայ նրան, 
 2. ով չար ագահությունը իր տուն է տանում։

2.Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի – Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի։

2. Ածանցներ

Հայերենում կարող են լինել ածանցավոր բառեր: Ածանցավոր կոչվում են այն բառերը որոնք կազմված են որևէ արմատից և ածանցից: Ածանցը իմաստ չի արտահայտում, մասնիկ է, որը կարող է ավելանալ արմատի առջևից կամ վերջից և նրան նոր իմաստ հաղորդել: Ածանցները լինում են նախածանցներ և վերջածանցներ:

 Առաջադրանք ՝ հորինել փոքրիկ պատմություն արևի և լուսնի մասին ևայնտեղ  ցույց տալ ածանցավոր բառերը։

                                                                      Լուսինը և արևը