Բնագիտություն

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Որո՞նք են բնական գիտությունները։Թվարկե՛ք դրանք։

Երբ որ երկու նյութերց ստանում ես մեկ այլ նյութ;

  1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը;

Օրինակ տեսքի, գույնի և հոտի փոփողություն;

Ի՞նչ են ուսումնասիրում կենսաբանություն և ֆիզիկա գիտությունները։

Քիմյական – Երբ որ երկու նյութերց ստանում ես մեկ այլ նյութ;

Փիզիկական – Երբ օրինակ թղթի վրա ջուր լցնելիս ինչ որ նոր նյութ չենք ստանում։

 Քիմիական ռեակցիաներ։Դրանց ընթանալու պայմանները

Բառ

Խոսքը կազմվում է նախադասությունից և բառերից իսկ բառերը հնչյուններից։

Հայերեն բառերը շատ քիչ հնչյուններից են կազմված․ Օրինակ ճանապարհ, գիրք։

Այն հնչունը կամ հնչյունյան խունբը վորը իմաստ է արտահայտում կոչվում է բառ։

Առանց իմաստի բառ չկա;

Այսպիսով բառը հնչյուն է կամ հնչյունախունբ, որն իմաստ է արտահայտում , ունի շեշտ և առանձին գործախություն ; Հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի ձայնավորի վրա։

Տնային առաջադրանք

Գրել մ իավանակ և բազմավանկ բառեր;

Գրել հինգ նախադասություն ։

Հովանես Թումանյան

Սովորել չորս քայռակ